Facebook pixel

Datu apstrāde
Arval logo

Par datu apstrādi Facebook kampaņas ietvaros

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Transporent”, reģistrācijas Nr. 40003722171, Malduguņu iela 2, Mārupe, Mārupes nov., LV – 2167, Latvija.

Iesniedzot datus Jūs piekrītat, ka pārzinis sazināsies ar Jums, lai apspriestu automašīnas iegādes iespēju. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Jūsu piekrišana. Jums nav pienākuma iesniegt datus. Ja tos nesniegsiet, pārzinis ar Jums nesazināsies.

Jūsu sniegtie personas dati netiks nodoti citām personām. Tie tiks uzglabāti līdz brīdim, kad Jūs atteiksieties no automašīnas iegādes iespējas vai noslēgsiet iegādes līgumu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 1. maijam. Dati var tikt dzēsti arī agrāk. Ja pārzinim kļūs zināms, ka esat jaunāks par 18 gadiem, Jūsu personas dati tiks dzēsti nekavējoties.

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (tas neietekmēs apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanai), tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai https://www.dvi.gov.lv/lv.

Kontaktinformācija

Mājas lapas www.sixt-leasing.lv personas datu apstrādes pārzinis datu apstrādei, kas ir saistīta ar lietotāja identifikāciju e-pakalpojumu saņemšanai, vai pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai: SIA Transporent, reģistrācijas numurs 40003722171, Malduguņu iela 2, Mārupe, Mārupes nov., LV – 2167, Latvija. Jautājumu gadījumā, lūdzam, rakstīt uz e pastu: [email protected].

Zvaniet
Jautājumi par auto līzingu vai autoparku vadību?
Sazinieties ar mums un uzziniet vairāk!
Pierakstīties jaunumiemSixt jaunumu saņemšana